Tilmelding til Dansk Retur System

Det er både frivilligt og gratis for alle erhvervsdrivende, at melde sig til Dansk Retursystems indsamlingsordning, som gratis afhenter de tomme engangsemballager. 

Emballagerne tælles i Dansk Retursystems tælleterminaler, og derefter udbetaler Dansk Retursystem pant til den tilmeldte virksomhed.

Når du tilmelder dig får du udleveret store sække samt beholdere til at opbevare de tomme flasker i.

Hent tilmeldingsskema

Læs mere om tilmelding på
www.danskretursystem.dk